Візитка школи

 

Великоомелянський ліцей сьогодні  –  це сучасний навчальний заклад, головним змістом освітньої діяльності якого є покращення якості освіти. Заклад,  який у повній мірі надає освітні послуги, створює умови для розвитку природних творчих задатків учнів, виконує завдання, поставлені перед середньою освітою,  а саме: навчання, виховання, всебічний розвиток та соціальна адаптація  дитини, формування моральної, конкурентоздатної у сучасних умовах розвитку суспільства особистості.

Засновано заклад  у 2001 році шляхом реорганізації середньої школи у гімназію. З 18 січня 2021 року навчально-виховний комплекс «школа-гімназія» Рівненської районної ради Рівненської області перейменовано на Великоомелянський ліцей Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області згідно з рішенням Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області від 18.02.2021 номер 28.  Сьогодні ліцей – це початкові класи (1-4), 5-9 класи гімназійні допрофільної підготовки та 10-11 (12) класи фізико-математичного та філологічного профілю.

Мета діяльності закладу – створення належних умов для розвитку інтелектуально-творчої особистості учня, забезпечення творчого зростання учнів та вчителів, тісна співпраця з батьківською громадськістю. За роки роботи заклад здобув досвід роботи з обдарованими дітьми (конкурси, олімпіади, МАН) і має у цьому напрямку значні досягнення.

У 2008 році – переможець обласного етапу конкурсу «Кращий навчальний заклад року»

  У 2017 році наш заклад став одним із 100 закладів освіти  України та чотирьох ЗЗСО нашої області, які беруть участь у   пілотному проекті – Нова українська школа  

Завдання 

 • Єдність фізичного, духовного та інтелектуального розвитку особистості;
 • Розвиток творчого потенціалу кожної дитини, реалізація її нахилів та здібностей в різноманітних сферах діяльності та спілкуванні;
 • Формування громадянської свідомості, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
 • Формування основ здорового способу життя, виховання свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої соціальної цінності;
 • Виховання в учнів поваги до Конституції України, державної символіки, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

Пріоритетними напрямками діяльності закладу є:

 • реалізація Національної стратегії  освіти в Україні;
 • впровадження  Державних  стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;
 • підвищення якості освітніх послуг, інноваційний розвиток відповідно до світових стандартів;
 • постійна увага до стану здоров’я дитини, фізичного розвитку і психологічної рівноваги;
 • корекція діяльності гімназії на основі моніторингу організації навчально-виховного процесу;
 • реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
 • гуманізація навчально-виховного процесу як засіб становлення гармонійних особистісних взаємин учнів та вчителів;
 • формування і розвиток інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, патріота своє Батьківщини;
 • посилена увага до особистості вчителя, підтримка, заохочення та стимулювання його діяльності.

Кількість учнів:  станом на 20.02.2024       373 учні

Навчально-виховний процес здійснюють предметні кафедри:

 • Кафедра природничо-математичних наук
 • Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін
 • Кафедра художньо-естетичного циклу
 • Кафедра початкових класів
 • Кафедра класних керівників

У закладі поглиблено вивчаються: математика, англійська та українська мови.

Великоомелянський ліцей  – один із 100 навчальних закладів  України та чотирьох  нашої області, які пілотують  НУШ   https://www.facebook.com/1744076902578273/videos/1903192989999996/

Науково-методична проблема

У  2023-2024 н.р.  педагогічний  колектив     працює над  єдиною  науково-методичною    проблемою

„ Педагогіка партнерства як ключовий принцип Нової української школи”


 

Великоомелянський НВК “школа-гімназія”  лауреат  Всеукраїнського конкурсу ”Сто кращих шкіл України—2006”