Структура та органи управління

Початкові класи (1-4) 

Завдання: забезпечення  інтенсивного пізнавального й інтелектуального  розвитку дітей, формування комунікативних навичок, залучення до активної творчої діяльності, створення умов для естетичного та фізичного розвитку.

5-9  класи  допрофільної підготовки 

Завдання: здобуття стійких знань з основ наук, здобуття навичок розумової праці, підготовка до ранньої профорієнтації, залучення до вивчення курсів за вибором (рання допрофілізація), формування основ здорового способу життя.

        Учні здобувають  базову загальну середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує у них готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти і профілю навчання. На цьому етапі завершується формування цілісної культури світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності, вміння одержувати з різних джерел інформацію, переробляти і застосовувати знання.

10-11 (12) класи фізико-математичного та філологічного профілю

Завдання: засвоєння фундаментальних наук, розвиток практичних здібностей, забезпечення професійної орієнтації учнів


Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами,здійснюють:

Засновник –  Великоомелянська сільська рада Рівненського району Рівненської області

Директор ліцею – Літвінчук Ірина Григорівна

Колегіальний орган управління закладом – педагогічна рада

Колегіальний орган громадського самоврядування – загальні збори (конференція), рада закладу

Інші органи, передбачені спеціальними законами або установчими документами

Адміністрація закладу

Директор:  Літвінчук Ірина Григорівна

Дні прийому громадян: 

                                                         Понеділок  8.00 – 13.00                         П’ятниця  14.00 – 16.00

Заступник директора з науково-методичної роботи: Молчанець Алла Сергіївна

Дні прийому громадян: 

                                                         Середа  8.00 – 13.00                         П’ятниця  14.00 – 18.00

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Єфімчук Любов Петрівна

Дні прийому громадян: 

                                                         Вівторок  9.00 – 14.00                         Четвер  15.00 – 18.00

Заступник директора з виховної роботи:  Сівицька Галина Данилівна

Дні прийому громадян: 

                                                         Понеділок  14.00 – 18.00                         П’ятниця  9.00 – 13.00