Педагогам

Д І А Г Н О С Т И К А   ТА  М Е Х А Н І З М И  ПОДОЛАННЯ  ВТРАТ  У НАВЧАННІ  МОЛОДШИХ  ШКОЛЯРІВ  ІНСТИТУТ  ПЕДАГОГІКИ  НАПН УКРАЇНИ    О. Я. Савченко

Методичні рекомендації  За посиланнями нижче: 

  https://lib.iitta.gov.ua/736336/1/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%283%29.pdf

https://docs.google.com/document/d/1qZsh7b4Hr-kfX1KvawXUkrL1r94uqY_QibqdV4bKgZA/edit?usp=sharing

 


Методичні рекомендації з усіх навчальних предметів на 2023-2024 н. р. 

Методичні рекомендації з усіх навчальних предметів на 2023-2024 н. р. (оновлено)

щоб переглянути, перейдіть за посиланням: https://osvita-info.com/post/31269?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=metodychni-rekomendacziyi-z-usih-navchalnyh-predmetiv-na-2023-2024-n-r-onovleno&fbclid=IwAR0zTXSiUqnXp2wf-9iE96TIwoZJz3P01yBCZXcJhkDPINi0cCrmXg2MAuk


ТАКОЖ ЦІКАВО:

Як формувати лідерські навички на уроках?

Ідентичність лідера містить у собі 5 важливих складових

Лідер — це той, хто:

 • створює сенси,
 • надихає та мотивує,
 • веде команду,
 • управляє процесами,
 • комунікує.

Ось універсальні приклади, як саме інтегрувати розвиток лідерських навичок на своєму уроці.

Робота в команді:

 • давайте командні завдання;
 • просіть команду визначити лідера;
 • пропонуйте дітям самостійно встановити дедлайн виконання завдання.

Вміння презентувати свою точку зору:

 • дебатуйте і дискутуйте на уроках;
 • попросіть створити промову, що мотивує;
 • залучайте дітей до презентації своїх завдань (домашніх чи проєктних) на уроці;
 • робіть виступи на кшталт TedX на 5 хв на тему, яку зараз вивчаєте.

Вміння аналізувати та оцінювати:

 • створюйте на уроках майнд-мепипрезентації, таблиці, плакати;
 • запропонуйте учням самостійно оцінити свій проєкт за принципом «Що було добре? Що можна покращити?»;
 • також можна аналізувати виступи одне одного.

Вміння шукати сенси та мотивувати:

 • запропонуйте учням стати менторами учнів молодших класів;
 • залучайте дітей пояснювати одне одному інформацію;
 • після уроків проводьте 5 хв рефлексії на тему «Що нового ви дізналися? Як можна використати цю інформацію?»
 • перегляньте кілька відео відомих людей: які сенси вони хотіли передати?

Вміння розв’язувати проблеми:

 • запропонуйте учням список глобальних проблем та попросіть самостійно чи в команді подумати над рішенням (можна взяти 17 цілей сталого розвитку);
 • запропонуйте на уроці проблему, яку потрібно вирішити, та зробіть брейн-шторм.

Як протягом уроку застосувати більшість інструментів?

Пропоную прокачати лідерські навички учнів, вивчаючи тему екології.

До цього уроку задайте групове домашнє завдання — підготувати презентацію на одну із запропонованих тем: «Глобальне потепління», «Забруднення океанів», «Вирубка лісів», «Переробка сміття», «Альтернативні види електроенергії».

Важливо, щоб в одній команді було щонайменше троє учнів. Запропонуйте дітям визначити лідера та виділіть 5 хв на уроці для того, щоб вони розподілили ролі і обов’язки та домовилися про дедлайни.

На уроці кожна команда презентує свою тему. Після цього запропонуйте звернутися до всього класу із якимось закликом-мотивацією, наприклад: «Друзі, здавайте сміття на переробку, робіть Землю чистішою» або «Не будьте байдужими до екології, тому що ви її частина».

Потім інші учасники усно чи письмово оцінюють їхній виступ за принципом «Що було добре? Що можна покращити?» Також можна попросити групу, яка виступала, оцінити свою презентацію за таким самим принципом.

Наприкінці уроку, щоб закріпити та систематизувати матеріал, попросіть учнів створити короткий конспект уроку. Його можна зробити у форматі таблиці чи майнд-мепу, учні можуть самостійно згадати всю інформацію з презентацій своїх однокласників. Або ж можна запропонувати активність, де учні будуть питати одне одного про презентацію, щоб заповнити таблицю. Також можна провести рефлексію на тему «Що нового ви дізналися? Як можна використати цю інформацію?».

Таким чином, протягом одного уроку можна розвинути майже всі складові навичок лідера: командна робота, вміння презентувати, аналізувати, ставити оцінку, надихати і шукати сенси!

Вчителі — лідери.

Якщо переглянути ще раз перелік навичок лідера, стає зрозуміло: хороший вчитель безперечно лідер. Адже хто як не педагог пояснює дітлахам на уроках, навіщо їм вчити той чи той матеріал, і створює на уроках сенси?!

Це вчителі надихають дітей вчитися та мотивують досягати своїх вершин, ведуть команду учнів протягом уроку, навчального року чи всього шкільного життя. Саме педагоги допомагають будувати дружні стосунки у класі та вирішувати конфлікти.

Саме вчителі є експертами в освітній комунікації: знаємо як розказати батькам про сьогоднішню бійку Кості та Жені та як пояснити стурбованій матусі, чому в її доньки Тані саме такі оцінки. Педагоги постійно комунікують з адміністрацією школи, знають, як дітям пояснити складне простими словами, та взагалі як говорити з ними їхньою мовою. Вчителі мають усі можливості, щоб передати ці навички дітям!

Джерело: https://osvitoria.media/experience/yak-formuvaty-liderski-navychky-na-urokah/


Вплив ставлення учнів до навчання, на їхню мотиваційну сферу

Існують такі типи ставлення учнів до навчання:

 • негативне ставлення;
 • позитивне аморфне ставлення;
 • позитивне пізнавальне, усвідомлене ставлення;
 • позитивне відповідальне, особистісне ставлення.

Коротко проаналізуємо особливості кожного типу ставлення учнів до навчання та його вплив на мотивацію. Для негативного ставлення учнів до навчання є характерними: бідність і вузькість мотивів; пізнавальні мотиви вичерпує інтерес до результату; несформовані вміння ставити цілі, долати труднощі; навчальну діяльність не сформовано; відсутнє вміння виконувати дію за розгорнутою інструкцією дорослого; відсутня орієнтація на пошук різних способів дії.

За позитивного (аморфного) ставлення учнів до навчання у мотивації спостерігаємо нестійке переживання новизни, допитливості, спонтанного інтересу; виникнення переваг одних навчальних предметів над іншими; широкі соціальні мотиви обов’язку; розуміння та первинне осмислення цілей, визначених учителем.

За позитивного (пізнавального) ставлення учнів до навчання мотивацію характеризують постановка нових цілей, народження нових мотивів, осмислення співвідношення своїх мотивів і цілей. Навчальна діяльність містить не тільки відтворення за зразками педагога завдань, способів дій, але й виникнення самостійно визначених цілей, а також виконання дій із власної ініціативи. Відбувається опанування умінь планувати й оцінювати свою навчальну діяльність для її здійснення, перевіряти та контролювати себе на кожному етапі уроку.

За позитивного (особистісного, відповідального) ставлення учня до навчання мотивацію характеризують стійкість і неповторність мотиваційної сфери, уміння ставити перспективні, нестандартні цілі та реалізовувати їх, уміння долати перешкоди задля досягнення мети. У навчальній діяльності спостерігаємо пошук нестандартних способів виконання навчального завдання, гнучкість і мобільність способів дій, опанування навчальних дій та вмінь до рівня навичок і звичок культури праці, вихід із навчальної діяльності до самоосвітньої, перехід до творчої діяльності. Класифікацію найпоширеніших психологічних причин низької мотивації навчання, їх ознак і способів подолання подано у таблиці.

Мотиваційно-організаційний етап уроку

Мета учителя на такому етапі — перетворити учнів із об’єктів на суб’єктів діяльності, що має забезпечити доцільність, організованість і правильність їхньої подальшої діяльності.

Щоб досягти цієї мети, необхідно:

 • організувати прийняття та розуміння учнями мети діяльності;
 • організувати чітке бачення учнями результатів діяльності, ресурсів (інформації, умінь, навичок), які їм стануть у нагоді, та способів можливої діяльності.

Змістом цього етапу є підготовка учнів до здійснення діяльності на підставі основ них понять і проблем навчального матеріалу, у результаті якої відбувається розвиток якостей особистості (набуття відповідних компетенцій).

Аналіз уроків дозволяє виділити кілька типових помилок, яких припускаються під час організації та проведення цього етапу учителі:

 • підміна мотивації актуалізацією опорних знань учнів;
 • невідповідність організаційних форм методичним прийомам;
 • відсутність взаємодії педагога й учнів (учитель розповідає, чому це важливо, на його погляд, але це не забезпечує залучення учнів до процесу);
 • недостатня кількість часу, відведена для такого етапу;
 • зосередження на формуванні пізнавальних мотивів, тобто викликаних інтересом власне до процесу навчання, й ігнорування економічних, соціальних мотивів тощо.

Критеріями, що свідчать про завершення мотиваційно-організаційного етапу уроку, є здатність учнів відповісти на такі запитання:

 • Що вивчатиметься?
 • Чому саме цей матеріал необхідно вивчати?
 • У чому полягає важливість цього матеріалу для вас особисто?
 • Який результат ви повинні отримати наприкінці роботи?
 • Що, як і в якій послідовності ви маєте робити, щоб досягти певного результату?
 • Як і на підставі яких критеріїв ви зможете переконатися в досягненні результату?

Етап мотиваційно-організаційної діяльності учнів має охоплювати приблизно 15–20 % часу, відведеного на засвоєння навчального матеріалу. В міру опанування учнями таких процедур час на організацію й орієнтацію скорочується. Через декілька уроків цей етап набуває форми запитання: «Чи зрозуміло вам, що і як треба роботи для досягнення позитивного результату?».

Шляхи формування мотивації на уроці

Нижче розглянемо їхню номенклатуру та сутність.

Бесіда

У вступному слові учитель окреслює коло запитань, які розглядатиме на уроці. При цьому залучено знання і суб’єктивний досвід учнів, наведено цікаві приклади та парадоксальні ситуації, продемонстровано зв’язок матеріалу, що вивчається, із раніше вивченим. Педагог указує на практичне значення теми, яку розглядають.

Створення проблемної ситуації

Вона містить постановку питання, демонстрацію експерименту, для пояснення яких в учнів не вистачає знань, та створення проблемних ситуацій.

Способи створення проблемних ситуацій:

 • зіткнення учнів із суперечностями між новими фактами та явищами та наявними знаннями за необхідності теоретичного пояснення й пошуку шляхів їх застосування;
 • зіткнення учнів із необхідністю вибору потрібної інформації (ситуація з надлишком інформації);
 • використання суперечностей між наявними в учнів знаннями та практичними завданнями, що виникають під час виконання цих завдань;
 • спонукання до порівняння, зіставлення та протиставлення фактів, явищ, правил і дій та їх узагальнення;
 • зіткнення учнів із суперечностями між наявними технічними рішеннями та новими вимогами, які висуває практика;
 • спонукання учнів до виявлення внутрішніх і міжпредметних зв’язків, зв’язків між явищами.

Опрацювання текстів періодичних видань

Для активізації роботи та зацікавленості учнів на початку уроку вчитель роздає газети, журнали або сторінки цих видань, де розміщено інформацію, що стосується теми уроку. Вчитель просить учнів звернути увагу на конкретну інформацію, наголошує на її важливості для кожного учня та можливості її повсякденного використання.

Виготовлення саморобних наочних посібників

На початку вивчення теми учні одержують перелік наочних посібників, які вони можуть виготовити. У класі створюють постійну виставку саморобних наочних посібників, що дає можливість усім учням ознайомитися з творчими досягненнями однокласників. Крім того, учнів можна залучати до виготовлення таблиць і схем, слайдів, які пояснюють матеріал теми. Ця форма роботи дозволяє не лише створити роздавальний матеріал, але й формує в учнів уміння виокремлювати головне, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та, що особливо важливо, сприяє активізації розумової діяльності.

Використання творчих завдань

Містить такі прийоми:

 • Учням пропонують запитання на зразок: «Що станеться, якщо…?». У цих запитаннях розглядають парадоксальні ситуації. Учні можуть самостійно добирати такі запитання, ставити їх одногрупникам, обговорювати, захищати свою позицію з використанням знання із предмета.
 • Складання кросвордів, загадок. Можливі варіанти роботи із кросвордом:

1) розгадати кросворд, заповнивши порожні клітинки;

2) сформулювати запитання до слів, які подано учням у заповненому кросворді;

3) заповнити кросворд, у якому виділено певні квадратики. Із літер, що вийшли в них, скласти ключове слово та пояснити його зміст;

4) скласти кросворд, використавши поняття із теми, яку запропонував учитель.

 • Художні завдання, наприклад:«Яким я уявляю собі…». Тут можна запропонувати і природне явище, і якого-небудь наукового діяча, і подію.
 • Написання фантастичних оповідань, есе, віршів із використанням знань з предмета.

Мотивація навчальної діяльності шляхом використання під час уроку художньої та науково-популярної літератури

Використання уривків із творів можливе з різною метою: для ілюстрації матеріалу, постановки запитання, закріплення вивченого. Використання художньої та науково-популярної літератури у навчальному процесі сприяє активізації пізнавальної активності та закріпленню цілісного уявлення про навколишній світ.

Створення ситуації успіху

Практика свідчить про те, що досить складно працювати із учнями з низькою мотивацією до навчання, тому що вони не можуть засвоїти новий матеріал.

Запропоновано такий прийом, як дозування викладу навчального матеріалу, тобто подання його окремими невеликими смисловими дозами з обов’язковим закріпленням.

На початку вивчення теми використовують репродуктивні методи навчання, щоб учні переконалися в можливості відтворити матеріал, а уже потім використовують творчі методи. Учні виконують завдання за допомогою підказок. При цьому виникає проблема: як, наприклад, оцінити елементарні (на думку педагога) дії учня — відтворення невеликої дози матеріалу, розв’язання нескладної задачі, виконання легкої самостійної роботи. З урахуванням того, що для деяких учнів таке навчання було максимально можливим, досягнення навчальної діяльності слід оцінювати не пише середнім, а іноді й вищим балом. Такий прийом виправдовує себе, оскільки учні починають вірити у власні сили і згодом дедалі краще опановують матеріал з предмета.

Труднощі у розумінні матеріалу, який вивчають, можуть бути спричинені значною кількістю незнайомих слів у розповіді вчителя, тобто щільністю незрозумілої наукової термінології. Щоб уникнути цього, слід чітко визначити мінімум наукових термінів, які повинен опанувати учень; доцільно показати (там, де це можливо) відмінність їх від повсякденних понять, навести аналогічні терміни, пояснити їхнє походження; ці терміни необхідно використовувати багаторазово для ґрунтовного закріплення в пам’яті.

Чим чіткіше та яскравіше виконано розподіл матеріалу на частини, чим більш рельєфно показано логічні зв’язки між ними, підкреслено складові, які містять нові знання, тим більш зрозумілим є його зміст. Цьому сприяють наголошення на ключових словах у тексті, наявність плану викладу, запитання до нього. Якщо додатково матеріал конкретизовано ілюстраціями, словесними прикладами, близькими до особистого досвіду учнів, то він стає доступним для розуміння і викликає інтерес до предмета.

Використання діяльнісного підходу до навчання

Мотивацію формують як під час навчання, так і під час самостійної роботи учнів.

Навчальна діяльність під керівництвом педагога

Можливі варіанти завдань для учнів:

 • Що саме буде результатом вашої роботи на уроці?
 • Якими способами можна досягти результативності вашої роботи на уроці?
 • Чи існують інші способи виконання роботи?
 • Визначте завдання своєї навчальної діяльності, оберіть способи дій, що відповідають виконанню завдань.
 • Самостійно та послідовно виконайте усі етапи конкретної роботи та подайте результати у вигляді графіка, схеми тощо.
 • Сплануйте свою навчальну діяльність, визначивши віддалену та найближчу мету.
 • Визначте проміжок часу, необхідний для виконання усіх етапів роботи, та етап, який, на вашу думку, буде найскладнішим.

Самостійна, самоосвітня діяльність учня

Можливі прийоми самостійної роботи учня:

 • Прийом смислового опрацювання тексту, що передбачає збільшення обсягів матеріалу, який вивчається, виокремлення у ньому ідей, принципів, законів, осмислення узагальнених способів розв’язання задач.
 • Прийом культури читання та культури слухання; прийоми стислого та більш раціонального конспектування (план, тези, конспект, анотація, реферат, рецензія, загальні прийоми роботи з книгою).
 • Загальні прийоми запам’ятовування (структурування навчального матеріалу, використання прийому мнемотехніки: образної та слухової пам’яті).
 • Прийоми фокусування уваги, що базується на використанні різноманітних видів контролю, поетапної перевірки своєї роботи тощо.
 • Загальні прийоми пошуку додаткової інформації (робота з бібліографією, довідниками, каталогами, словниками, енциклопедіями).
 • Прийоми підготовки до державної атестації, тематичного оцінювання, семінару, лабораторних і практичних робіт.
 • Прийоми раціонального використання часу.

Використання екстраполяції у навчальній діяльності

Прийоми екстраполяції базуються на функції мозку прогнозувати. Уміння переносити наявні знання, вміння, способи діяльності в іншу ситуацію — яскрава ознака творчого мислення. До прийомів екстраполяції належать:

 • перенесення об’єкта в уявне майбутнє, довільне перенесення параметрів, використання прийому парадоксів;
 • перенесення себе в уявне майбутнє та прогнозування розвитку подій з огляду на це майбутнє;
 • проведення конкурсу пропонованих теорій;
 • розгляд об’єкта з різних боків;

Використання пізнавальних ігор та ігрових ситуацій

Нижче наведемо деякі приклади ігрових ситуацій, застосування яких не потребує значного часу ані на підготовку, ані на проведення. Однак вони сприяють значному пожвавленню дій учнів на уроці.

Коментатор. Проводять після вивчення теми. Учням пропонують відтворити зміст раніше переглянутого сюжету кінострічки, відеосюжету; пояснити зміст малюнка або схеми; прокоментувати дії вчителя чи майстра.

Ланцюжок. Ланцюжки можуть бути різними: ланцюжок думок, ланцюжок відповідей на запитання, ланцюжок формул, ланцюжок задач, відібраних так, що відповідь попередньої задачі є умовою наступної.

Перевертні. Учням роздають завдання-картки із написаними реченнями, слова у яких переплутані. Завдання полягає в тому, щоб правильно побудувати речення та пояснити, про яке явище чи поняття в ньому йдеться. Прийом можна використовувати під час узагальнення вивченого матеріалу.

Робота з незнайомим текстом

Учням пропонують для ознайомлення невеликий текст, що безпосередньо стосується матеріалу, який вивчають. Потім учитель збирає тексти та пропонує учням прочитати з екрана той самий текст, до якого внесено певні зміни (бажано помилкові). Учні повинні порівняти текст із раніше прочитаним і з’ясувати помилки та неточності. Учитель читає заздалегідь підготовлений матеріал, у якому описано певну подію, але припускається помилок в описі понять, явищ тощо. Учням запропоновано під час прослуховування фіксувати помічені помилки в зошитах. Оцінювання діяльності учнів можна здійснювати, перевіривши зошити, або у процесі обговорення.

Практичні поради учителю щодо формування мотивації учнів

1) Спирайтеся на бажання учнів. Важливо не те, чого бажаємо ми самі, а те, чого хоче учень. Він не винен у своїх бажаннях. Завдання педагога — змінити напрям його прагнень, якщо вони не збігаються із педагогічними цілями.

2) Використовуйте ідентифікацію. Заохочуйте своїх учнів чогось жагуче забажати. Головне — щоб бажання виникли, а ви змогли б їх використати.

3) Ураховуйте інтереси та нахили. Говоріть про те, що цікавить ваших учнів, точніше — з цього розпочинайте. Намагайтеся обернути побічні інтереси дитини на свою користь. У складних випадках ідіть від яскравої форми до змісту, від емоцій до логіки.

4) Використовуйте наміри. Пам’ятайте: намір виникає на підставі потреби. Знаходьте можливість допомогти учням у здійсненні їхніх намірів.

5) Заохочуйте бажання досягти визнання. Багато хто вчиться не лише заради знань, але й заради престижу. Не слід нехтувати цим бажанням.

6) Визнавайте чесноти, схвалюйте успіхи, давайте шанси. Пам’ятайте: завжди краще хвалити, ніж критикувати. Авансуйте найменші позитивні зрушення. Безпрограшний стимул — «я вірю, що ти зможеш!».

7) Зробіть діяльність привабливою. Використовуйте зовнішньо привабливі та цікаві форми роботи, оформлення результатів, кінцеве оцінювання діяльності.

8) Іноді просто говоріть «треба!». Але цьому заклику завжди надавайте особистісного спрямування — «це потрібно зробити! Ти ж вольова людина!».

9) Використовуйте ситуацію. Різні життєві ситуації, що виникли випадково, потрібно помітити й одразу ж використати як стимул.

 

До уваги педагогів!

Опитування від РОІППО

Відповідно до Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р, одним із напрямів цифрового розвитку на державному рівні визнано реформування освітньої галузі, зокрема в частині її цифровізації.

Цифровізація – насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними, що фактично уможливлює інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір.

Інститут повідомляє, що відповідно до плану роботи та з метою виявлення стану використання інформаційно-цифрових ресурсів у закладах освіти області проводиться регіональне опитування «Цифровізація освіти. Регіональний досвід».

Опитування проводиться за двома напрямами:

для учителів закладів загальної середньої освіти за посиланням https://goo.gl/NCFghf .

директорів закладів загальної середньої освіти за посиланням https://goo.gl/3yu9Zw .


Змінюймо українську школу разом: 22 березня на порталі EdEra розпочинається 2-га сесія обговорення навчальних програм для 5-9 класів

  http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2017/03/15/zminyujmo-ukrayinsku-shkolu-razom-22-bereznya-na-portali-edera-rozpochinaetsya-2-ga-sesiya/     

Додаток до наказу заходи до 100-річчя Укр. рев. 1917-1921рр..docx

https://docs.google.com/document/d/1eH-2GtIFn2aNoAOtIV01pUQdsqMjra_beLjqbnXeTig/edit?usp=sharing

100 років української революції: як починала Центральна рада // Част.1

https://www.youtube.com/watch?v=JXer2cdhLrY 

Затверджені нові нормативи з фізичної підготовки дітей

http://osvita.ua/school/55104/

 


Гігієна голосу педагога. Здоров’язберігаючі технології на службі вчителя

https://docs.google.com/document/d/1SHlimIY1X28ZPBfj-SJ2mRz0kJ6sD8iAm335U1T7UPA/edit?usp=sharing

Джерело: https://www.schoollife.org.ua/505-2017/


ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

Освітні завдання уроку.

Забезпечити в ході уроку засвоєння (повторення, закріплення) певних основних понять, законів, теорії, а також наукових фактів.

Сформувати (продовжити формування), закріпити конкретні спеціальні вміння з даного предмета.

Сформувати (продовжити інформування, закріпити) певні загальні вміння і навички. Наприклад, навички планування в відповіді, навички роботи з книгою, вміння читати і писати у швидкому темпі і т.д.

Усунути прогалини в знаннях, спеціальних і загальнонавчальних уміннях і навичках.

Виховні завдання уроку.

Сприяти формуванню основних світоглядних ідей, причинно-наслідкових зв’язків між явищами.

Забезпечити моральне виховання учнів, формувати такі риси характеру: патріотизм, гуманізм, милосердя.

Сприяти трудовому вихованню і профорієнтації учнів (наприклад, ознайомити їх з певними традиціями, професіями).

Сприяти естетичному вихованню учнів (ознайомити з творами літератури, мистецтва, естетикою праці, побут).

Сприяти фізичному вихованню учнів, турбуватися про раціональну організацію навчальної праці, попереджувати втомлюваність на уроках.

Усувати типові недоліки у вихованні учнів класу.

Розвиваючі завдання уроку.

Розвивати в учнів уміння виділяти головне, суттєве у виучуваному матеріалі, порівнювати, узагальнювати факти, логічно викладати свої думки.

Розвивати в учнів самостійність, прагнення самостійно здобувати знання, вміння долати труднощі в навчанні, використовуючи для цього проблемні ситуації, творчі завдання, дискусії, спостереження в природі, самостійне складання задач, заохочення наполегливості при розв’язуванні задач і т.д.

Розвивати емоції учнів, створювати на уроках емоційні ситуації здивування, радості, парадоксальності, використовуючи яскраві приклади, ілюстрації, демонстрації, які впливають на почуття учнів.

Розвивати пізнавальний інтерес учнів, використовуючи дані про новини науки і техніки, ігрові ситуації, навчальні дискусії.

Звернути увагу на усунення недоліків у розвитку інтелекту, волі емоцій, інтересів учнів класу.

При роботі з найбільш підготовленими учнями звертати особливу увагу на розвиток певних сторін їх інтелекту, волі, емоцій, здібностей.

Структура інтерактивного уроку представлена 5 етапами:

 1. Мотивація. Увага учнів фокусується на проблемі, робиться спроба викликати інтерес до обговорюваної теми. Прийомами навчання тут можуть бути питання, цитата, коротка історія, невеличке завдання, розминка тощо. Етап займає не більше 5 % часу заняття
 2. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів. Цей етап забезпечує розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти в результаті уроку і чого від них очікує вчитель, викладач. Часом буває доцільно залучити до визначення очікуваних результатів усіх учасників заняття або заходу. На це витрачається приблизно 5 % часу.
 3. Надання необхідної інформації. Під час його реалізації важливо дати учням достатньо інформації для того, щоб на її основі виконувати практичні завдання. Це може бути міні-лекція, опрацювання роздаткового матеріалу, виконання домашнього завдання. Для економії часу, досягнення максимального ефекту уроку можна подавати інформацію в письмовому вигляді для попереднього (домашнього) вивчення. На цей етап витрачається приблизно 10 % часу заняття.
 4. Інтерактивна вправа, яка вважається центральною частиною заняття. Вона займає не більше 60 % часу, що використовується на практичне освоєння матеріалу, досягнення поставлених цілей уроку. Послідовність проведення інтерактивної вправи така:  інструктування — учитель розповідає учасникам про цілі вправи,
 • правила, послідовність дій і кількість часу, відведеного на виконання завдань; запитує, чи все учасникам зрозуміло;  об’єднання в групи , розподіл ролей;
 • виконання завдання, у ході чого вчитель виступає як організатор,
 • помічник, ведучий дискусії, намагаючись надати учасникам максимум можливостей для самостійної роботи й навчання у співробітництві один з одним;

презентація результатів виконання вправи.·

 1. Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку. На цьому етапі передбачається рефлексія, усвідомлення того, що зроблено на занятті, чи досягнуті поставлені цілі, як можна застосувати набуті знання й уміння в майбутньому.

Останній етап бажано проводити у формі запитань: що нового дізналися, якими навичкам оволоділи, чи може це бути корисним у житті. Крім того, слід обговорити проведення самого уроку: що було найбільш вдалим, що не сподобалося, що варто змінити в майбутньому.

Важливо, щоб самі учні змогли сформулювати відповіді на всі запитання. Для підбиття підсумків бажано відвести до 20 % часу уроку

Прогнозовані результати: активізація пізнавальної діяльності всіх учнів, формування вмінь і навичок, ціннісно-смислових орієнтацій; розвиток суб’єктності, мотивації до навчання.