Профспілка інформує

Вихід на пенсію: для вчителів змінюють вимоги щодо трудового стажу ⇒

 https://znayshov.com/News/Details/vykhid_na_pensiiu_dlia_vchyteliv_zminiuiut_vymohy_shchodo_trudovoho_stazhu?fbclid=IwAR1VXF7uYTcZZT0C1ds0i1akz-9JMg-vGyWOpTcpeJhvO69clCmGUJI3r0M

Атестація педпрацівників за новим Положенням: коротко про головне ⬇️⬇️

https://naurok.com.ua/post/atestaciya-pedpracivnikiv-za-novim-polozhennyam-korotko-pro-golovne?fbclid=IwAR3taPLDgde9MdXfFWUxXorTST7kQXxoqjRylausMPdugLEgUmSMxSiuIEA


Чи потрібно вчителям проходити медогляд під час воєнного стану?

В Україні обов’язкові профілактичні медичні огляди проводять для запобігання розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань та динамічного спостереження за станом здоров’я працівників. Воєнний стан не впливає на порядок їх проходження. Про це повідомляє  Центр громадського здоров’я.

Воєнний стан, як вказано, не впливає на порядок проходження обов’язкових медичних оглядів. Відтак, вони, як і в мирний час, проводяться відповідно до законів та підзаконних актів України.

Обов’язкові (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди повинні проходити працівники:

 • підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі;
 • лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів;
 • водопровідних споруд, об’єктів комунально-побутового обслуговування;
 • інших підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення й може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь;
 • зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці.

Також обов’язкові щорічні огляди проходять особи віком до 21 року.

Обов’язковий профілактичний медичний огляд передбачає:

 • загальне обстеження лікарями-спеціалістами (терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог та інші за потреби);
 • лабораторне обстеження;
 • функціональне обстеження.

Для проведення медичного огляду особа подає документ, що посвідчує особу, та фотокартку розміром 3х4 см.

«Відповідальність за організацію і своєчасність проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів і допущення їх до роботи без наявності необхідного медичного висновку несуть власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи. Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов’язковий медичний огляд у повному обсязі, від роботи відсторонюються й можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності», – ідеться в повідомленні.


Про організацію дистанційної роботи

Департамент освіти і науки Рівненської облдержадміністрації з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України та Кодексу законів про працю України при здійсненні дистанційної роботи та оплати праці педагогічних працівників що працюють дистанційно, рекомендує застосовувати наступні рекомендації.

Відповідно до статті 602 КЗпП України дистанційна робота – це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

За заявою працівника його може бути переведено на дистанційну форму роботи. У такому випадку, відповідно до ч. 11 ст. 60-2 КЗпП, на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру, дистанційна робота може запроваджуватися наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу без обов’язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі. З таким наказом (розпорядженням) працівник ознайомлюється протягом двох днів з дня його прийняття, але до запровадження дистанційної роботи.

Дистанційні працівники працюють у будь-якому місці за власним вибором. Водночас мають бути на зв’язку з роботодавцем за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Якщо трудовий договір про дистанційну роботу не укладався, а працівника переведено на дистанційну роботу наказом роботодавця, можливо, з метою належної організації виконання дистанційної роботи, ознайомлення працівника з наказами, повідомленнями, дорученнями, завданнями та іншими документами роботодавця заздалегідь визначити засоби комунікації та обумовити взаємодію між сторонами під час виконання дистанційної роботи.

Дистанційному працівнику гарантується період вільного часу для відпочинку й харчування – період відключення. У цей час працівник може не відповідати на повідомлення чи телефонні дзвінки роботодавця.

Працюючи дистанційно, працівник самостійно відповідає за додержання безпечних і нешкідливих умов праці на робочому місці.

Після завершення дистанційної роботи працівники можуть відновити звичайний режим роботи. Для цього працівники мають написати заяву, а керівник – видати наказ (розпорядження) про припинення дистанційної роботи та відновлення звичайного режиму роботи.

Дистанційна робота передбачає оплату праці в повному обсязі не рідше двох разів на місяць.

Джерело: https://www.rvosvita.org.ua/news/pro-orhanizatsiiu-dystantsiynoi-roboty


Відповідь МОЗ щодо відсторонення від роботи працівників закладів освіти і науки

Міністерство охорони здоров’я України на виконання доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля від 4.01.2021 № 60181/1/1-21 до звернення народного депутата України О. Корнієнка від 29.12.2021 № 02/06-2021/407965 опрацювало звернення Профспілки працівників освіти і науки України від 11.11.2021 № 02-5/747 щодо необхідності врегулювання проблеми, пов’язаної з відстороненням від роботи працівників закладів та установ освіти і науки у зв’язку з їх відмовою від вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і надало наступну відповідь.

Як здійснюється преміювання педагогічних працівників та керівників закладів освіти: роз’яснення освітнього омбудсмена https://vseosvita.ua/news/yak-zdiisniuietsia-premiiuvannia-pedahohichnykh-pratsivnykiv-ta-kerivnykiv-zakladiv-osvity-roziasnennia-osvitnoho-ombudsmena-45415.html

Як преміюють педагогів – роз’яснення освітнього омбудсмена https://nus.org.ua/news/yak-premiyuyut-pedagogiv-roz-yasnennya-osvitnogo-ombudsmena/

 

Винагорода за сумлінну працю і дрібні зміни у порядку її виплати

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/1256-vinagoroda-za-sumlnnu-pratsyu-drbn-zmni-u-poryadku-viplati

 


ЦК Профспілки працівників освіти і науки України повідомляє, що на сайті Міністерства освіти і науки України розміщено для громадського обговорення проект Положення про атестацію педагогічних працівників, з яким можна ознайомитися за посиланням:   https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-polozhennya-pro-atestaciyu-pedagogichnih-pracivnikiv

З метою відображення в ньому необхідних норм щодо атестації педагогічних працівників, які мають бути спрямовані на стимулювання підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу, гуманного та доброзичливого ставлення до них, недопущення погіршення трудових прав педпрацівників, забезпечення прав профспілок тощо, розраховуємо на обговорення проекту в профспілкових колективах педагогічних працівників закладів та установ освіти. За наслідками такого обговорення зауваження та пропозиції просимо спрямувати на адресу Міністерства освіти і науки України, як безпосередньо від первинних профспілкових організацій так і від територіальних організацій Профспілки.

Лист  від 08.09.2021 № 02-8/605 http://08.09.2021 № 02-8/605


Лист – відповідь Міністерства освіти і науки України №1/11-9132 від 16.12.2020  щодо проекту постанови КМУ «Деякі питання оплати праці педагогічних, науково педагогічних і наукових працівників»

https://drive.google.com/file/d/1eozn410YJHpQpl9-V-wxyoiLvrAsS4Uh/view?usp=sharing


Делегати IX з’їзду Профспілки звернулися до Верховної Ради України

https://pon.org.ua/novyny/8416-delegati-ix-zyizdu-profsplki-zvernulisya-do-verhovnoyi-radi-ukrayini.html

Лист ЦК Профспілки від 27.11.2020 №02-8/659

https://drive.google.com/file/d/1495xJKbX9F0folXq1fpjkYbT1dibOP2Z/view?usp=sharing


Лист Міністерства освіти і науки України  щодо встановлення доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивному класі

https://drive.google.com/file/d/1-T9qHaapH7zMswHmjidmAjUyazj8b3J5/view?usp=sharing


Лист ЦК Профспілки від 26.08.2020 №02-8/469 та постанову КМУ від 26.08.2020 №750 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» за посиланням: https://app.luminpdf.com/viewer/5f50c4729fb46c0019c1ade5


ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 26 серпня 2020 р. № 750

Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Установити, що з 1 вересня по 31 грудня 2020 р.:

 

1) посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699), визначається у розмірі 2225 гривень;

 

2) у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери встановлюються в таких розмірах

1 тарифного розряду — 2225 гривень;

2 тарифного розряду — 2425 гривень;

3 тарифного розряду — 2626 гривень;

4 тарифного розряду — 2826 гривень;

5 тарифного розряду — 3026 гривень;

6 тарифного розряду — 3226 гривень;

7 тарифного розряду — 3427 гривень;

8 тарифного розряду — 3649 гривень;

9 тарифного розряду — 3849 гривень;

10 тарифного розряду — 4050 гривень;

11 тарифного розряду — 4383 гривні;

12 тарифного розряду — 4717 гривень;

13 тарифного розряду — 5051 гривня;

14 тарифного розряду — 5385 гривень;

15 тарифного розряду — 5741 гривня;

16 тарифного розряду — 6208 гривень;

17 тарифного розряду — 6675 гривень;

18 тарифного розряду — 7142 гривні;

19 тарифного розряду — 7610 гривень;

20 тарифного розряду — 8099 гривень;

21 тарифного розряду — 8566 гривень;

22 тарифного розряду — 9034 гривні;

23 тарифного розряду — 9501 гривня;

24 тарифного розряду — 9701 гривня;

25 тарифного розряду —10 035 гривень.

 

 1. Керівникам установ, закладів та організацій бюджетної сфери забезпечити:

 

внесення змін до штатного розпису установ, закладів та організацій з урахуванням нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), визначених підпунктами 1 і 2 пункту 1 цієї постанови;

 

диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

 

 1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, органам державної влади, іншим державним органам забезпечити своєчасне погодження штатних розписів установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління.

 

Рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо своєчасного погодження штатних розписів установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління.

 

 1. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 вересня) та застосовується з 1 вересня 2020 року.

 

Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

 


Лист ЦК Профспілки від 25.03.2020 № 02-8/214 щодо права отримання допомоги в розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб відповідно до постанови КМУ від 03.03.2020 №179 вчителям які перебувають у відпустці по догляду за дитиною

 https://docs.google.com/document/d/1_sou9HI346fTddCuUCCkbjFXG5kQKTFMZ-XO1RDqBXU/edit?usp=sharing


Ще раз про заробітну плату вчителів, викладачів, керівників гуртків – сумісників

Відповідно до пункту 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, оплата праці педагогічних працівників здійснюється за тарифікацією.  

Погодинна оплата праці педагогічних працівників провадиться лише у випадках заміни тимчасово відсутніх інших педагогічних працівників, якщо така заміна тривала менше двох місяців,  а понад цей термін – за тарифікацією з першого дня заміни (пункт 73 Інструкції).

У спільному листі Міністерства освіти і науки України № 1/9-162 та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України № 02-5/202 від 17.03.2020 «Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину» міністерство та ЦК Профспілки зокрема наголошується на необхідності збереження за працівниками на період карантину середньої заробітної плати, розмір якої визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від лютого 1995 року № 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати».

Крім педагогічних працівників заробітна плата на час карантину має зберігатися за іншими працівниками (бібліотекарами, помічниками вихователів, прибиральниками, робітниками тощо). Адже пунктом 8.3.3 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки передбачено забезпечення оплати простою працівникам, включаючи непедагогічних, не з їх вини, в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу).

Оплата праці за фактично виконану педагогічну роботу в закладах провадиться тим педагогічним працівникам, які виконують її в межах основного робочого часу в обсязі до 240 годин на рік з погодинного розрахунку. Переважно це методисти методичних установ, спеціалісти відділів та управлінь освіти.

Згідно з пунктом 3 Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України від 28.06.1993 № 43, така робота не є сумісництвом.

Тому на час оголошеного карантину за вчителями, викладачами, вихователями, керівниками гуртків, які працюють у декількох закладах освітиоплата праці яких здійснюється за тарифікацією, має зберігатися заробітна плата за кожним з цих закладів, незалежно від обсягу педагогічного навантаження.


Весняні канікули в умовах карантину

Весняні канікули – 2020 в Україні триватимуть тиждень. Вони розпочинаються від сьогодні, понеділок 23 березня, а закінчуються у неділю 29 березня.

Днями заступник міністра освіти Любомира Мандзій нагадала, що весняні канікули будуть проведені в умовах карантину і наголосила, що структура навчального року, визначена закладом освіти, залишається незмінною.

«Якщо в цей період школа має визначені канікули, то, звичайно, учні йдуть на канікули, а в вчителі мають час для самоосвіти. Якщо в цей час школа не має визначених канікул, то заклад освіти продовжує здійснювати форму дистанційного навчання.

Зберігайте спокій та дотримуйтеся рекомендацій ВООЗ!» – написала заступник міністра у соціальній мережі.

Остаточне рішення про графік канікул, відповідно до закону України про освіту, може ухвалювати керівництво навчального закладу.

Головне, щоб загальна тривалість протягом навчального року не перевищувала 30 днів. Виняток становлять тільки літні канікули.


Рекомендації Держпраці щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу на робочих місцях

У січні 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила про спалах нової коронавірусної хвороби в провінції Хубей, Китай.

Всесвітньою організацією охорони здоров’я оголошено надзвичайний стан в галузі охорони здоров’я міжнародного рівня оскільки захворювання має високий ризик поширення коронавірусної хвороби у 2019 році (COVID-19) в інші країни світу.

ВООЗ та органи охорони здоров’я в усьому світі вживають заходів щодо стримування спалаху COVID-19.

Усі верстви нашого суспільства – включаючи бізнес, роботодавців – повинні приєднатись до профілактичних заходів, для того щоб зупинити поширення цієї хвороби.

Уже повідомлялося про те, як поширюється COVID-19, хто групі ризику та як поширюється вірус.

Нагадуємо, що люди можуть інфікуватисьCOVID-19:

– торкаючись забруднених поверхонь чи предметів, а потім торкаючись  очей, носа чи рота;

– через повітряно-крапельний шлях від хворого на COVID-19, стоячи на відстані одного метра від інфікованої особи (іншими словами, COVID-19 поширюється аналогічно грипу).

Більшість осіб, які інфіковані COVID-19 відчувають легкі симптоми хвороби та з часом одужують. Однак перебіг хвороби може бути більш складним та супроводжуватись ускладненнями такими як пневмонія. Такі хворі потребують термінової госпіталізації.

Ризик ускладнень захворювання зростає з віком, а саме:

– люди старше 40 років є більш вразливими, ніж люди до 40 років;

– люди з ослабленою імунною системою та люди з такими захворювання, як діабет, захворювання серця та легенів тощо.

Прості способи запобігти поширенню COVID-19 на робочому місці

Низькі затрати, що наведені нижче, допоможуть запобігти поширенню інфекцій на робочому місці, таких як застуда, грип та шлункові розлади. Захищайте своїх клієнтів, підрядників та працівників.

Роботодавці повинні запроваджувати профілактичні заходи, навіть якщо випадки COVID-19 не зареєстровані у місті, де вони здійснюють свою господарську діяльність.

Своєчасно запроваджені профілактичні заходи можуть скоротити втрачені робочі дні через хворобу та зупинити або сповільнити розповсюдження COVID-19, якщо він потрапляє на одне з ваших робочих місць.

Переконайтесь, що робочі місця ваших працівників чисті та гігієнічні

Поверхні (наприклад, столи та усі робочі поверхні, телефони, клавіатури, тощо) потрібно регулярно протирати дезінфікуючим засобом.

Чому? Тому, що забруднення на поверхнях, які торкаються співробітники та замовники, є одним із основних джерел поширення COVID-19.

Потрібно сприяти регулярному та ретельному миттю рук працівниками, підрядниками та замовниками (споживачами).

Розмістіть диспенсери із дезінфікуючими засобами у всіх видних місцях (біля робочих місць). Подбайте, щоб ці диспенсери були розміщені на видних місцях навколо робочих місць та регулярно заправлялися.

Розмістіть постери (плакати) на видних місцях, що рекламують миття рук, про це можна запитати у місцевому органі охорони здоров’я.

Поєднуйте вищенаведені заходи з іншими комунікаційними заходами, такими як надання рекомендацій (прочитання лекцій) фахівцям з охорони праці щодо здоров’я працівників. Проводьте брифінги, зустрічі та пропагуйте необхідність миття рук.

Переконайтеся, що персонал, підрядники та замовники (клієнти) мають доступ до місць, де вони можуть отримати доступ до води з милом.

Оскільки миття рук вбиває вірус на ваших руках і запобігає поширенню COVID – 19.

Необхідно сприяти наявності чистого повітря на робочому місці.

Розмістіть плакати (постери), що пропагують чисте повітря на робочих місцях. Поєднуйте такі заходи з іншим комунікаційними заходами (інструктажі, навчання), що пропагують гігієну та охорону праці. Проводьте брифінги та наради з широким колом фахівців із зовні тощо.

Переконайтеся, що маски для обличчя, інші тканинні засоби індивідуального захисту доступні на робочих місцях, де є скупчення людей із нежитєм (кашлем) на роботі. Для утилізації одноразових масок (фільтрів для масок) мають бути передбачені спеціальні урни для їх утилізації.

Виконання вимог щодо гігієни праці на робочих місцях перешкоджає поширенню COVID-19:

 • Порадьте працівникам та підрядникам перед поїздками у відрядження отримати загальнонаціональні (загальнодержавні) рекомендації щодо протидії розповсюдженню COVID-19.
 • Розкажіть своїм співробітникам, підрядникам та клієнтам, що COVID-19 може почати розповсюджуватись у їх середовищі в разі наявності осіб з температурою 37.3 ºC.
 • Особам з такою температурою необхідно залишатись вдома (або працювати вдома).
 • Особам з температурою, вищою за 37.3 ºC прийом жарознижуючих ліків таких, як парацетамол/ацетамінофен, ібупрофен або аспірин, може тільки замаскувати захворювання (інфікування).
 • Ведіть постійне спілкування з працівниками, видавайте працівникам прокламації, що рекомендують залишатись вдома (у випадках, коли працівники мають лише легкі симптоми COVID-19).
 • Розміщайте плакати з рекомендаціями щодо профілактики розповсюдженню COVID-19 на робочих місцях.
 • Поєднайте ці заходи із поширенням інформації іншими каналами зв’язку, які зазвичай використовуються у вашій організації або бізнесі.

Пам’ятайте – зараз саме час підготуватися до COVID-19. Прості запобіжні заходи та планування можуть мати велике значення.

Повний текст Рекомендації для роботодавців щодо запровадження запобіжних заходів розповсюдження COVID-19 на робочих місцях читайте на офіційному сайті Державної служби України з питань праці.
За матеріалами – Державної служби України з питань прац


Дистанційна робота та штрафи за порушення карантину: прийнято закон

17 березня 2020 року Верховна Рада України прийняла законопроект № 3219 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» (закон № 530-ІХ від 17.03.2020 опубліковано в Урядовому кур’єрі від 19.03.2020 № 52).

Закон розроблений та прийнятий з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 серед населення України.

Законом впроваджується:

1) Створення правого підґрунтя для оперативного здійснення державою комплексу невідкладних заходів для попередження та лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема:

 • проведення закупівлі товарів, робіт та послуг необхідних для цієї мети без застосування процедур, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі»;
 • стовідсоткову попередню оплату за такі товари, роботи та послуги;
 • звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, призначених для запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19);
 • контроль з боку Кабінету Міністрів України за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

2) Запровадження комплексу правових норм, спрямованих на захист прав фізичних та юридичних осіб під час карантину та обмежувальних заходів пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), а саме:

 • можливість роботи вдома для працівників, державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування та надання за їх згодою відпустки;
 • надання права власникам змінювати режими роботи органів, закладів, підприємств, установ, організацій, зокрема, щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб з обов’язковим інформуванням населення про це через веб-сайти та інші комунікаційні засоби;
 • заборона на скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (на період карантину та на 30 днів після його відміни);
 • заборона на притягнення до адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України або не змогли звернутися до територіальних органів/підрозділів Державної міграційної служби України із заявою про продовження строку перебування на території України, у зв’язку із введенням карантинних заходів;
 • віднесення юридичного факту введення карантину до форс-мажорних обставин;
 • продовження строків отримання та надання адміністративних та інших послуг;
 • низка заходів, спрямована на захист прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, недопущення припинення надання житлових субсидій, реєстрації безробітних тощо;
 • заборона на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

3) Доручення Уряду у тижневий термін встановити додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19) у розмірі до 200 % заробітної плати на період здійснення заходів щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), до завершення виконання цих заходів, а також доплат окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності;

4) Встановлення адміністративної відповідальності за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою COVID-19, а також підвищення кримінальної відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням. Встановлення адміністративної відповідальності за неоприлюднення інформації про проведені відповідно до цього закону публічні закупівлі.

Статтю 84 Кодексу законів про працю України доповнено частиною четвертою такого змісту: «У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, встановлений частиною другою цієї статті».

Крім того, на період встановлення карантину або обмежувальних заходів та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється:

 • прийняття рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання;
 • зупинення публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» видаткових операцій за поточним рахунком внутрішньо переміщеної особи за відсутності проходження фізичної ідентифікації;
 • здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування;
 • нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;
 • припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі;
 • примусове виселення із житла та примусове стягнення житла (житлових будинків, частин житлових будинків, квартир, кімнат у квартирах, кімнат, житлових секцій чи блоків у гуртожитках, інших жилих приміщень), що належить на праві приватної власності громадянам України під час примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги;
 • примусове виселення громадян за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг із жилих приміщень у будинках державного, громадського житлового фонду та житлового фонду соціального призначення.
 • Відповідальність за порушення правил щодо карантину

Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями, призведе до накладення штрафу:

 • на громадян: 1000 – 2000 н.м.д.г. (17 000 – 34 000 грн); 
 • на посадових осіб: 2000 – 10000 н.м.д.г. (34 000 – 170 000 грн).

Крім того, законом передбачено і підвищення кримінальної відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням. Так, якщо порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, то це каратиметься: штрафом від 1000 до 3000 н.м.д.г. (1700 –51000 грн); або арештом на строк до шести місяців; або обмеженням волі на строк до трьох років; або позбавленням волі на строк до трьох років.

Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.


 

На підтримку вимоги Резолюції Всеукраїнського віче профспілок просимо Вас організувати збір підписів спілчан щодо висловлення недовіри до  Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Милованова Т.С. та голові Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьяковій Г.М., відсторонення їх із займаних посад за антинародні законодавчі ініціативи та втручання в діяльність профспілок

РЕЗОЛЮЦІЯ

 

В с е у к р а ї н с ь к о г о    в і ч е

професійних спілок на захист трудових і соціально-економічних  прав людини праці

 

 

16 січня 2020 року                                                                             м. Київ

 

Учасники Профспілкового віче – представники понад 60 тисяч первинних профспілкових організацій, які делеговані 7 мільйонами членів професійних спілок, прибули до столиці України міста Києва у переломний для нашої країни час, щоб довести до керівництва держави тривогу й обурення трудових колективів підприємств, установ і організацій різних сфер економіки і форм власності у зв’язку з економічними і соціальними «реформами» нового Уряду, які проводяться поспіхом і без належного громадського обговорення.

Обираючи нову владу – Президента, Верховну Раду, якою призначено Уряд України, люди праці, як виборці, щиро сподівались на масштабні позитивні зміни: стрімкий розвиток економіки, створення нових робочих місць з гідною заробітною платою і належними умовами праці, відкриття трудової перспективи для молоді у своїй країні. Ветерани праці очікували покращення матеріального забезпечення у старості за свій багаторічний трудовий стаж.

Саме тому майже три чверті виборців побачили в особі Президента України Володимира Зеленського і його політичної сили «Слуга народу» рушіїв прогресивних змін і побудови ефективної моделі економіки, європейського рівня життя і поваги до прав людини, співпраці з громадянським суспільством у руслі соціального діалогу.

Але очікування людей не виправдались.

Економіка ще швидше котиться у прірву. Продовжують зупинятися і банкрутують промислові підприємства, які визначали статус України як індустріальної держави, займали флагманські позиції у світі і давали роботу десяткам інших галузей, зокрема авіабудування, суднобудування, космічного, автомобільного машинобудування. Активно втілюється політика повної деіндустріалізації, що несе загрозу економічній незалежності країни.

Рахунок ліквідованих робочих місць йде на мільйони, молодь полишає свої сім’ї та виїжджає за кордон на заробітки, дехто й назавжди.

Замість рішучого подолання кризи, відродження національної промисловості, її державної підтримки і замовлень, забезпечення роботою безробітних українців, наповнення державного і місцевих бюджетів, Кабінет Міністрів за підтримки парламентської більшості у Верховній Раді України зосередились на проведенні антисоціальних реформ, урізання державних соціальних програм і гарантій, руйнування системи державного соціального страхування і соціального захисту населення.

Щоб не відповідати за протиправне зниження конституційного рівня соціальних гарантій не нижче прожиткового мінімуму – мінімальної зарплати, пенсій, страхових і соціальних допомог, влада просто ліквідувала прожитковий мінімум, передавши Уряду повноваження визначати його в ручному режимі.

Ціна такої безвідповідальності – подальше збідніння українських сімей.

Непрофесійні дії та неспроможність урядовців забезпечити справедливу податкову реформу і наповнення державного бюджету з економіки компенсуються безпрецедентними зовнішніми запозиченнями. А нещодавно Уряд знайшов ще одну міфічну «золоту жилу», яка має врятувати економіку: проголосив ліберальну трудову реформу.

Утаємничено від профспілок, роботодавців і 17 мільйонів працездатних громадян розроблено і внесено до парламенту «куций» проєкт Закону про працю № 2708, яким скасовується діючий Кодекс законів про працю, закони про оплату праці та відпустки, втричі скорочується кількість захисних норм, руйнується система законодавчого захисту трудових прав працівників, закривається захищена трудова перспектива для молоді. Цим законом запроваджується антисоціальна ідеологія: мінімум трудових гарантій від держави, кожен працівник має сам домовлятись із роботодавцем про свої трудові права, заробітну плату, умови праці.

Водночас професійні спілки, які не дають остаточно пограбувати людину праці, намагаються усунути від захисту прав працюючих. Соціальний діалог, як інститут упередження масштабних соціальних збурень, просто ігнорується.

Міністр Тимофій Милованов з телеканалів проповідує солодке життя після такої «трудової реформи», відкрито закликає до ліквідації профспілок, протиправного перешкоджання законній діяльності єдиної конституційної громадської організації. В цьому його активно підтримує голова профільного парламентського комітету Галина Третьякова.

Професійні спілки спокійно сприйняли атаки, запропонували діалог: за сприяння народних депутатів у листопаді внесено до парламенту проєкти Трудового кодексу України № 2410 та № 2410-1, в основу яких закладено узгоджені профспілками, роботодавцями і попереднім Урядом базові норми, підтримані експертами МОП. У цих проєктах збалансовано інтереси роботодавців і працівників, закладено можливості через соціальну взаємодію на підприємстві спільно вирішувати питання розвитку виробництва, продуктивності праці, організації, охорони й оплати праці.

Реакція Уряду і профільного комітету парламенту відома – ламати. У цьому проявилася вершина «європейськості» нової влади: повне ігнорування прав людини праці, норм Конституції України, понад 60 ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної організації праці, Європейської соціальної хартії, толерантної європейської практики соціального діалогу, а в результаті – доведення професійних, висококваліфікованих українців до стану зневірених рабів, щоб за мізерну й нерідко невиплачену заробітну плату виконувати всі забаганки менеджменту і звільнити робоче місце за командою SMS-повідомленням. Ми не для цього обирали Президента і Верховну Раду України, не для цього було призначено Кабінет Міністрів!

Ми не дамо зруйнувати країну!

 

Учасники Всеукраїнського віче профспілок

 

І. ЗАЗНАЧАЮТЬ:

 

 1. Так звана «трудова реформа» Кабінету Міністрів України, Міністра економіки Милованова Т.С., голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьякової Г.М. і частини інших народних депутатів України – це брутальне порушення трудових прав людини, руйнування збалансованої законодавчої системи трудових прав і гарантій, ігнорування норм Конституції України, європейського і міжнародного права.
 2. Поспішними та невиваженими змінами законодавства про працю, про професійні спілки, соціальне страхування і соціальний діалог Кабінет Міністрів України провокує до загострення ситуації в суспільстві, протистояння між працівниками і роботодавцями, до стихійної зупинки роботи, змушує профспілки до вжиття різних форм протестних дій, аж до організації страйків, що не сприятиме ні залученню іноземних інвестицій в українську економіку, ні її сталому розвитку.

 

ІІ. ВИРІШИЛИ:

 

 1. Звернутися до Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О., Прем’єр-міністра України Гончарука О.В. з вимогою:

– негайно зупинити процеси законодавчого руйнування представниками їх політичної сили трудового законодавства і трудових прав (законопроєкт      № 2708), законодавства про гарантії діяльності професійних спілок (законопроєкт № 2681), ефективно працюючої системи загальнообов’язкового державного соціального страхування (законопроєкт № 2275);

– відкликати з Верховної Ради України проєкт Закону України «Про працю» (реєстр. № 2708 від 27.12.2019) та проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань професійних спілок)» (законопроєкт № 2681).

 

 1. Вимагати від Уряду:

2.1. Запросити технічну місію експертів Міжнародної організації праці з метою надання консультативної допомоги в опрацюванні законодавства про працю, про профспілкову діяльність та законів щодо соціального забезпечення.

 

2.2. Розпочати у форматі тристороннього соціального діалогу роботу над справедливою трудовою реформою спільно з всеукраїнськими репрезентативними об’єднаннями профспілок і об’єднаннями роботодавців у повній відповідності до Конституції України, міжнародних зобов’язань держави щодо євроінтеграційного курсу за участю експертів Міжнародної організації праці. Після підготовки законопроєкту винести його на всенародне обговорення і внести на розгляд парламенту тільки після схвалення українським народом.

 

2.3. Невідкладно делегувати представників Уряду до складу Національної тристоронньої соціально-економічної ради та якнайшвидше відновити її роботу з метою забезпечення розгляду актуальних питань соціально-економічного розвитку країни, збереження трудового потенціалу на основі балансу інтересів держави, бізнесу і працівників.

 

2.4. Невідкладно приступити до виконання зобов’язань за тристоронньою Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019–2021 роки.

 

2.5. Відновити соціальний діалог на всіх рівнях колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, де органи виконавчої влади є стороною угод і колективних договорів.

 

 1. Засудити публічні антисоціальні дії і заклики, спрямовані на дискредитування профспілок, Міністра економіки Милованова Т.С., голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьякової Г.М. і попередити про передбачену законодавством України кримінальну відповідальність за протидію законній діяльності професійних спілок (ст. 170 Кримінального кодексу України).

 

 1. Запропонувати Голові Верховної Ради України Разумкову Д.О., керівництву парламентської фракції «Слуга народу» ініціювати негайне відкликання з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьякову Г.М. за просування антинародних законопроєктів, руйнування системи соціального захисту, провокування соціальних збурень в Україні та протистояння між суспільством і державною владою.

 

 1. У разі нереагування:

– мобілізувати весь арсенал протестних заходів щодо захисту трудових прав людини праці (збори, мітинги, пікетування, демонстрації тощо) перед будівлею Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України;

– провести попереджувальні протестні акції у дні розгляду антизаконних проєктів стосовно законодавства про працю, соціального забезпечення та профспілкової діяльності з висуненням вимоги про їх відхилення;

– організувати щоденні протестні акції.

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ЗВЕРТАЮТЬСЯ:

 

до всеукраїнських профспілок, первинних, територіальних профспілкових організацій та об’єднань:

 

 1. На підтримку Резолюції Всеукраїнського віче профспілок невідкладно провести обговорення ситуації щодо посилення наступу на трудові, соціальні і профспілкові права, розгорнути в трудових колективах підприємств, організацій, установ інформаційну кампанію через ЗМІ, інтернет-видання, соціальні мережі з так званої «трудової реформи» Уряду, втручання в законну діяльність профспілок, згортання соціальних гарантій.

 

 1. Організувати звернення до органів державної влади, депутатів усіх рівнів, депутатів мажоритарних округів, ОТГ, провести відповідні зустрічі.

 

 1. У разі нереагування:

– мобілізувати весь арсенал протестних заходів щодо захисту трудових прав людини праці (збори, мітинги, пікетування, демонстрації тощо) перед будівлею місцевих органів державної влади;

– провести 30 січня 2020 року попереджувальну акцію з висуненням вимоги про відхилення антинародних проєктів законів про працю, соціального забезпечення та профспілкової діяльності.

 

 1. Звернутися до органів місцевого самоврядування щодо підтримки позиції профспілок стосовно поданих законодавчих ініціатив Уряду та провладної більшості в парламенті.

 

до всеукраїнських репрезентативних профспілкових об’єднань:

 

 1. У разі нереагування Уряду, вищих керівників держави на вимоги профспілок виступити з єдиною позицією про збір підписів за відставку Кабінету Міністрів у повному складі.
 2. Вимагати негайного звільнення Міністра економіки Милованова Т.С. за ініціативи та рішення, що підривають розвиток економіки і системи соціального захисту, перешкоджають законній діяльності профспілок, провокують загострення протистояння в суспільстві.
 3. Утворити Всеукраїнський профспілковий страйковий комітет для координації всіх всеукраїнських профспілок, підготовки до застосування загальнонаціональних протестних дій.
 4. Керівникам Спільного представницького органу профспілкових об’єднань, всеукраїнських профспілок довести рішення Всеукраїнського віче профспілок до відома Міжнародного бюро праці, Європейської комісії, Ради і Комітету асоціації «Україна – ЄС», Міжнародної конфедерації профспілок, Європейської конфедерації профспілок, галузевих профспілкових інтернаціоналів для відповідного реагування й отримання солідарної підтримки.
 5. Запропонувати Міжнародному бюро праці терміново винести ситуацію з наступом на профспілкові права в Україні на розгляд Комітету МОП із свободи об’єднання і прийняти рішення на підтримку українських профспілок.

 

Віче звертається до всіх небайдужих громадян, молоді, правозахисних організацій України із закликом підтримати професійні спілки, висловити єдину позицію громадянського суспільства проти намірів влади розв’язати руки соціально безвідповідальному бізнесу, спроби зруйнувати соціальну державу і принципи демократії, обмежити конституційні права громадян на гідну працю і участь в профспілках для захисту своїх трудових прав.

Якщо не захистимо трудові права сьогодні, завтра на українців чекатиме повне безправ’я у всіх сферах суспільного життя!

Безправна людина – це бідна людина і бідна країна!

Захистимо наші права, разом ми сила!

 

Схвалено учасниками Всеукраїнського віче профспілок

 

 

м. Київ

16 січня 2020 року


Лист ЦК Профспілки від 15.01.2020 № 02-8/86  та правовий висновок до проєкту Закону України “Про внесення змін до деяких виконавчих актів України” (щодо окремих питань професійних спілок)”(реєстр. № 2681)        перейти за посиланням нижче

https://www.pdffiller.com/jsfiller-desk10/?projectId=384630534#17a887d89a2e443f89d9f8a88eae385b


Мінімальні гарантії в оплаті праці на 2020 рік    https://drive.google.com/file/d/0B2FrG3OVKUjrSnUwSy0xNlRPMDM2RC1UUTkzMm1sc3UxbUww/view?usp=sharing


Закон «Про повну загальну середню освіту» прийнято

 

16 січня 2020 року   Верховна Рада ухвалила в цілому Закон “Про повну загальну середню освіту” (законопроєкт №0901).

За відповідне рішення проголосували 327 народних депутатів.

 

Закон урегульовує питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти, зокрема: доступності для осіб з особливими освітніми потребами, а також територіальної доступності закладів загальної середньої освіти, обов’язку органів влади забезпечувати відповідну доступність; забезпечення якості повної загальної середньої освіти та забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти; мови освіти в закладах загальної середньої освіти сертифікації педагогічних працівників ресурсного (інформаційного, науково-методичного, матеріально-технічного) забезпечення закладів; засад здійснення інституційного аудиту; самоврядування в закладі освіти, зокрема учнівського та батьківського; прав та обов’язків учасників освітнього процесу; розмежування повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти тощо.

Законом визначається, що мовою освіти є державна мова, а також врегульовується питання навчання мовами корінних народів та національних меншин.

Серед іншого закон затверджує обов’язкову Державну підсумкову атестацію (ДПА) за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, крім випадків, визначених законодавством.

Також вводяться поняття інституційний аудит закладів середньої освіти, сертифікація вчителів, в той же час закон залишає таку процедуру, як атестація педагогічних працівників.

Визначаються функції, права та обов’язки керівників закладів середньої загальної освіти, порядок конкурсу на посаду директора школи.

Згідно з законом заклад загальної середньої освіти має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках державного сектору.

Передбачено, що наповнюваність класів у державних та комунальних школах не може становити менше 5 учнів. Для класів початкової школи гранична наповнюваність має становити 24 учні, для базової та профільної школи – 30 учнів.

Законом вводиться поняття “індивідуальна освітня траєкторія” учня, яка реалізується на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану.

Також вводиться поняття педагогічної інтернатури для вчителів, які не мають досвіду роботи. Педагогічна інтернатура передбачає супровід та підтримку більш досвідченого педагогічного працівника, різні форми професійного розвитку. За виконання обов’язків педагога-наставника призначається доплата у граничному розмірі 20% його посадового окладу.

Згідно з законом норма педагогічної діяльності вчителя на одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень.

Закріплюються доплати: за класне класне керівництво у 1-11 (12) класах – 20-25% до тарифної ставки; перевірка навчальних робіт учнів – 10-20%; завідування майстернями, кабінетами інформатики – 15-20%; кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами, паспортизованими музеями – 10-15%; структурними підрозділами закладів освіти – 25%.

За завідуваннями навчальними (навчально-методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками, навчально-дослідними ділянками доплата становитиме 10-15%; бібліотекою (медіатекою) або за бібліотечну роботу чи роботу з бібліотечним фондом підручників – 5-15%; за роботу в інклюзивних класах (групах) – 20%; обслуговування комп’ютерної техніки – 10-15%; проведення позакласної роботи з учнями – 10-40%.

Інші види доплат можуть встановлюватися засновником навчального закладу.

За почесні, вчені, спортивні звання, наукові ступені педагогічним працівникам встановлюються доплати в розмірі 15-30% посадового окладу в порядку, визначеному законодавством.

За педагогічні звання та за роботу в спеціальних закладах освіти (класах, групах) педагогічним працівникам у порядку, визначеному законодавством, встановлюються підвищення посадового окладу на 10-30%.

Розміри тарифних ставок педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти встановлюються Кабінетом міністрів.

Законом визначено типи закладів спеціалізованої освіти: мистецький ліцей; спортивний ліцей; військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою; науковий ліцей – заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття базової та\або профільної середньої освіти наукового профілю; професійний коледж (коледж) спортивного профілю – заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю; мистецький коледж – заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття фахової передвищої мистецької освіти одночасно із здобуттям базової та профільної середньої освіти.


 

Сімнадцятого жовтня у Міжнародний день боротьби з бідністю у Києві відбулася Всеукраїнська акція протесту профспілок

На мітингу в Урядовому кварталі перед пікетом виступили голова ФПУ Григорій Осовий, голова Профспілки шахтарів України Віктор Турманов, голова Київської міської організації Профспілки освітян Олександр Яцунь та інші представники трудових колективів – працівників бюджетної сфери, виробничників.

Окрім того, учасники акції протесту вимагали підвищення рівня пенсій; встановлення у Державному бюджеті України на 2019 рік розміру про­житкового мінімуму для працездатних осіб на рівні, не меншому: з 1 січ­ня – 5167 гривень, із 1 липня — 5335 гривень, із 1 грудня — 5503 гривні; встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня у розмірі 7751 гривні, з 1 липня — 8003 гривні, з 1 грудня — 8255 гривень; встановлення розміру по­садового окладу працівника першого тарифного розряду ЄТС на рівні, не ниж­че мінімальної заробітної плати; виключення з розміру мінімальної заробітної плати доплат, надбавок, премій, винагород та інших виплат з відновленням ре­дакцій статті 95 Кодексу законів про працю України, статті 3 Закону України «Про оплату праці» та інших.

Одразу після закінчення акції протесту делегація уповноважених представ­ників від профспілкового віча провела в Кабінеті Міністрів України зустріч із віце-прем’єр-міністром України Павлом Розенком. В обговоренні профспілко­вих вимог узяли участь міністр соціальної політики України Андрій Рева, мі­ністр освіти ї науки Лілія Гриневич, в.о міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, керівники департаментів міністерств різних секторів економіки.

Голова КМОППОіНУ Олександр Яцунь наголосив на необхідності передба­чити у проекті Державного бюджету України на 2019 р. кошти на виконання вимог ст. 61 Закону України «Про освіту» (встановлення посадового окладу пе­дагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі не меньше 3 мінімальних заробітних плат, а найменшого посадового окладу науково-педагогічного працівника на 25 відсотків вище посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії), висловив вимогу щодо вдоско­налення формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами й ак­центував увагу на підвищенні оплати праці працівників закладів вищої освіти.

Лілія Гриневич зазначила, що існують ризики дефіциту освітньої субвенції у 2019 році. Вона зауважила, що поділяє стурбованість освітян щодо низько­го рівня оплати праці й відзначила,- що вбачає за доцільне підвищити посадо­ві оклади науково-педагогічних працівників (до тих 9%, що передбачено ДБУ, додати ще 11% підвищення, щоб сукупно посадові оклади працівників вищої школи зросли на 20%).

Під час зустрічі голова ФПУ Григорій Осовий наполіг на проведенні в період розгляду і доопрацювання урядом проекту Держбюджету на 2019 рік зустрічі ке­рівників всеукраїнських галузевих організацій і територіальних профоб’єднань особисто з Главою уряду для врахування профспілкових пропозицій у голов­ному фінансовому документі країни і реагування на передані на цій зустрічі профспілкові вимоги.

Делегація від Всеукраїнського профспілкового віча попередила урядовців: якщо буде зволікання з розглядом профспілкових вимог, якщо й далі ігнорува­тимуться подані ними пропозиції, профспілки вимушені будуть вдатися до масо­вих протестних дій по всій країні — аж до проведення всеукраїнського страйку.

 


ПРОЕКТ УГОДИ

між відділом освіти Рівненської районної державної адміністрації та радою Рівненської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України на 2017-2020 роки

(для ознайомлення перейдіть за посиланням)

http://www.osvitarda.gov.ua/45/proekt-ughodi-mizh-viddilom–osviti–rivnensjkoji–rajonnoji-derzhavnoji-administraciji-ta–radoju-rivnensjkoji-rajonnoji-orghanizaciji-profspilki-pracivnikiv-osviti-i-nauki-ukrajini-na-2017-2020-roki?download=193