Моніторинг якості освіти

 Результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів  у І семестрі 2023-2024 навчального року   https://docs.google.com/document/d/1nXqPQzvJgEMOkQj2cqZxNmk7G1qkqreG/edit?usp=sharing&ouid=114118541554477017279&rtpof=true&sd=true


Результати проведення самооцінювання ефективності функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти  за напрямом «Управлінські процеси» у 2022-2023 н.р.

 

 

Загальні результати самооцінювання →  https://drive.google.com/file/d/14o3ijOlr6QRrCZc_4U3JLCG8yrU-wyfx/view?usp=sharing 

    → https://drive.google.com/file/d/1TOzUOMqx5Lw_Hp-kRwlvp8wZiqIy5Z30/view?usp=sharing 

                 https://drive.google.com/file/d/15ShWwt5dJETFRh7qOoMF1SL3taDYWlaV/view?usp=sharing

   → https://drive.google.com/file/d/1AoQq-kTgNG53atEgYk3E-aNvB3M_gtFX/view?usp=sharing

      →   https://drive.google.com/file/d/1i-FROgeJvq4-BxK-9tXJq2hdcg4dB5b-/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1A5LY7Mzo4lELAI-447tLE4lzK6TAD5hF/view?usp=sharing


Моніторинг якості освіти – це система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.

Моніторинг якості освіти може бути внутрішній та зовнішній.

Внутрішній моніторинг якості освіти проводиться закладом освіти (іншими суб’єктами освітньої діяльності).

Завдання моніторингу:

– Здійснення систематичного контролю за освітнім процесом у школі.

– Створення власної системи неперервного і тривалого спостереження, оцінювання стану освітнього процесу.

– Аналіз чинників впливу на результативність успішності, підтримка високої мотивації навчання.

– Створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку та самореалізації здобувачів освіти і педагогів.

– Прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й тенденцій розвитку освітнього процесу в школі.

Предмет моніторингу.

Предметом моніторингу є якість освітнього процесу в закладі освіти.

Об’єкти моніторингу.

Об’єктом моніторингу є система організації освітнього процесу в школі, що включає кілька рівнів:

– здобувач освіти;

– учитель;

– класний керівник;

– батьки і громадськість та ін.

Суб’єкти моніторингу.

Суб’єктами моніторингу виступають:

–  моніторингова група;

–  адміністрація закладу;

–  органи управління освітою (різних рівнів).

Форми та методи моніторингу.

Основними формами моніторингу є:

– самооцінювання власної діяльності педагогами, здобувачами освіти, адміністрацією;

– внутрішня оцінка діяльності адміністрацією, керівниками методичних об’єднань (проведення контрольних робіт, участь у І та ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, відвідування уроків);

– зовнішнє оцінювання діяльності органами управління освітою.

Критерії моніторингу:

–  об’єктивність (створення рівних умов для всіх учасників освітнього процесу);

–  систематичність (згідно алгоритму дій, етапів та в певній послідовності);

–  відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу, чіткість оцінювання, шляхи перевірки результатів;

–  надійність (повторний контроль іншими суб’єктами);

–  гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості).

Очікувані результати:

– Отримання результатів стану освітнього процесу в закладі освіти.

– Покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень.

Підсумки моніторингу:

– Підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються в аналітично-інформаційних матеріалах.

– Дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на засіданнях методичних обєднаннях, нарадах при директору, педагогічних радах.

– За результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення щодо планування та корекції роботи.


Рівень навчальних досягнень учнів 1(5) – 7(11)-х класів  у   2020 – 2021  н.р.

 

Клас К-сть

учнів

Початковий

рівень

Середній

рівень

Достатній

рівень

Високий

рівень

7 – 12

балів

Високий рівень
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
1(5)-А 25 0 0 5 20 18 72 2 8 20 80 Дундюк О., Дячук О.
1(5)-Б 18 5 27,7 12 66,7 1 5,6 0 0 1 5,6
2(6)-А 19 0 0 9 47,4 10 52,6 0 0 10 52,6
2(6)-Б 24 13 57 10 43 0 0 0 0 0 0
3(7)-А 19 0 0 6 31 10 53 3 16 13 68 Сова В., Ніколайчук Ю., Дячук В.
3(7)-Б 20 11 55 9 45 0 0 0 0 0 0
4(8)-А 13 0 0 2 15 11 85 0 0 11 85
4(8)-Б 16 9 56,25 7 43,75 0 0 0 0 0 0
5(9)-А 17 0 0 7 41 6 35 4 24 10 59 Літвінчук А., Нестерук З., Харчос О., Пасюк  А.
5(9)-Б 12 7 58,3 5 41,7 0 0 0 0 0 0
6(10) 20 5 25 9 45 6 30 0 0 6 30
7(11)-А 17 3 17,6 10 58,8 4 23,6 0 0 4 23,6
7(11)-Б 16 9 56,25 5 31,25 2 12,5 0 0 2 12,5
Всього

1(5)-7(11)

кл.

236 62 26,3 96 40,7 68 29 9 4 77 33

Рівень навчальних досягнень учнів  у   2019 – 2020  н.р.

 

Клас К-сть

учнів

Початковий

рівень

Середній

рівень

Достатній

рівень

Високий

рівень

7 – 12

балів

Відмінники
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %  
4а 22 0 0 6 27 10 46 6 27 16 73 Дундюк О.,

Дячук О.,

Нестерук С. Прончук М., Мельник М.,

Шершун О.

4б 20 0 0 6 30 12 60 2 10 14 70 Сьох М.,

Нагорнюк Д.

Всього

4 кл.

42 0 0 12 28,6 22 52,4 8 19 30 71
1-А 21 0 0 6 28,6 15 71,4 0 0 15 71,4
1-Б 22 5 23 17 77 0 0 0 0 0 0
2-А 19 0 0 6 31 11 58 2 11 13 68 Дячук В., Сохацька Д.
2-Б 19 2 10,53 17 89,47 0 0 0 0 0 0
3-А 14 0 0 4 28,6 9 64,3 1 7,1 10 71,4 Блищик Д.
3-Б 17 10 58,8 7 41,2 0 0 0 0 0 0
4-А 17 0 0 5 29 9 53 3 18 11 65 Літвінчук А., Нестерук З., Харчос Ю.
4-Б 12 11 91,6 1 8,3 0 0 0 0 0 0
5-А 13 0 0 3 23 10 77 0 0 10 77
5-Б 15 6 40 9 60 0 0 0 0 0 0
6-А 17 4 23,5 11 64,7 2 11,8 0 0 2 11,8
6-Б 16 9 56 5 32 2 12 0 0 2 12
7 16 1 6 8 50 7 44 0 0 7 44
Всього

1(5)-7(11)

кл.

218 48 22 99 45 65 30 6 3 71 32,6

 

 

 

 


Рівень навчальних досягнень учнів у   2018 – 2019  н.р.

 

Клас К-сть

учнів

Початковий

рівень

Середній

рівень

Достатній

рівень

Високий

рівень

7 – 12

балів

Відмінники
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
3а 22 1 4,5 7 31,8 9 40,9 5 22,8 14 65,7 Дундюк О.

Дячук О.

Мельник М.

Прончук М.

Шершун О.

3б 19 1 5,2 8 42,2 7 36,8 3 15,8 12 63 Сьох М.

Нагорнюк Д.

Ковальчук М

4а 23 1 4,35 13 56,52 7 39,13 2 8,7 9 39,13 Джумига Д.

Нікітчук Н.

4б 17 1 5,8 6 35,2 7 41,4 3 17,6 10 58,8 Бандура В.

Жогло Д.

Почаєвець С.

Всього

3- 4 кл.

81 4 5 34 42 30 37 13 16 43 53
1-А 19 0 0 1 5 14 75 4 20 18 95 Ніколайчук Ю.

Данилюк А.

Дячук В.

Сохацька Д.

1-Б 16 5 31,25 7 43,75 4 25 0 0 4 25
2-А 12 0 0 1 8,3 9 75 2 16,7 11 91,7 Сьох А.

Блищик Д.

2-Б 16 9 56 6 38 1 6 0 0 1 6
3-А 17 0 0 3 17,65 9 52,94 5 29,41 14 82 Семенчук С.

Нестерук З.

Літвінчук А.

Пасюк А.

Харчос О.

3-Б 13 10 76,9 3 23,1 0 0 0 0 0 0
4-А 13 0 0 3 23 10 77 0 0 10 77
4-Б 14 3 21,4 11 78,6 0 0 0 0 0 0
5-А 15 1 6,7 9 60 5 33,3 0 0 5 33,3
5-Б 25 15 60 10 40 0 0 0 0 0 0
6 16 1 6,25 9 56,25 6 37,5 0 0 6 37,5
7 11 4 36,4 5 45,5 2 18,2 0 0 2 18,2
Всього

1(5)-7(11)

кл.

187 48 25,7 68 36,3 60 32 11 6 71 38