Українська мова та література

Критерії оцінювання учнів (мовно-літературна галузь)    https://svitliteraturu.com/board/metodichni_rekomendaciji/kriteriji_ocinjuvannja_uchniv_movno_literaturna_galuz/6-1-0-345?fbclid=IwAR0nh2tRWmUKftswlVWvzjV_ZhwHJwwZOmWeIqdpYSOdBNXP4MS4zrS_T70


Критерії оцінювання виразного читання напам’ять художніх творів

Виразне читання – це мистецтво відтворення в живому слові думок і почуттів 

(якими насичений художній твір), а також наміру виконавця і його ставлення до виконуваного твору. Для визначення цього мистецтва користуються також термінами художнє читання, декламація (можна вживати ці терміни як синонімічні). 

Рівні

навчальних досягнень

 

Критерії оцінювання

Початковий 1 Учень монотонно читає напам’ять лише окремі фрази художнього тексту.
2 Учень невиразно читає напам’ять невеликий фрагмент рекомендованого для вивчення твору.
3 Учень читає напам’ять недостатній за обсягом уривок твору зі значною кількістю фактичних мовленнєвих помилок.
Середній 4 При читанні напам’ять твору учень допускає значну кількість помилок різного характеру.
5 Учень читає вивчений напам’ять твір зі значними змістовими неточностями, порушенням правил техніки мовлення.
6 Учень читає напам’ять художній твір з окремими орфоепічними та змістовими огріхами.
Достатній 7 При читанні напам’ять твору учень правильно, чітко передає зміст твору, але виконує його невиразно, монотонно.
8 Вивчений напам’ять твір учень читає з окремими декламаційними огріхами.
9 Учень виразно читає напам’ять вивчений твір, але час від часу допускає змістові неточності.
Високий 10 Учень виразно, без помилок та неточностей, декламує твір напам’ять.
11 Вивчений напам’ять твір учень декламує, виявляючи індивідуальне розуміння тексту, своє ставлення до прочитаного.
12 Читання напам’ять твору учнем відзначається високим рівнем артистизму, мовленнєвої вправності. Учень виявляє особисте ставлення до прочитаного, може сформулювати і висловити своє «надзавдання» (мету) читання твору.

https://docs.google.com/document/d/1k0VKNLtREuDjeeWWDVy4kSF0fxvV2nUg/edit?usp=sharing&ouid=114118541554477017279&rtpof=true&sd=true