Умови доступності

Навчання осіб з особливими освітніми потребами

У закладі створені умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами – пандус біля центрального входу, кнопка виклику

У школі навчаються діти з особливими освітніми потребами. З учнями проводяться корекційні заняття.


ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НА ІНКЛЮЗИВНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ УЧНЯ ПОДАЮТЬ:

заяву одного з батьків(законних представників) або особисту заяву (для учнів, які на дату подання заяви є повнолітніми);

документ про наявний рівень освіти(копія свідоцтва про базову загальну середню освіту, табель або виписку оцінок із класного журналу за останній рік навчання);

комплексну оцінку розвитку дитини інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) (для осіб з особливими освітніми потребами).

/Files/images/onlayn/інклюзія1.jpg

/Files/images/onlayn/інклюзія2.jpgІнклюзивне освітнє середовище, універсальний дизайн та розумне пристосування

Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб. Універсальний дизайн закладу створюється на таких принципах:

  1. Рівність і доступність використання.

Надання однакових засобів для всіх користувачів: для уникнення відосо- блення окремих груп населення.

  1. Гнучкість використання.

Дизайн повинен забезпечити наявність широкого переліку індивідуальних налаштувань і можливостей з урахуванням потреб користувачів.

  1. Просте та зручне використання.

Дизайн повинен забезпечувати простоту та інтуїтивність використання незалежно від досвіду, освіти, мовного рівня та віку користувача.

  1. Сприйняття інформації з урахуванням різних сенсорних можливостей користувачів.

Дизайн повинен сприяти ефективному донесенню всієї необхідної інформації до користувача незалежно від зовнішніх умов або можливостей сприйняття користувача.

  1. Припустимість помилок.

Дизайн повинен звести до мінімуму можливість виникненняризиків і шкідливих наслідків випадкових або ненавмисних дій користувачів.

  1. Низький рівень фізичних зусиль.

Дизайн розраховано на затрату незначних фізичних ресурсів користувачів, на мінімальний рівень стомлюваності.

  1. Наявність необхідного розміру і простору.

Наявність необхідного розміру і простору при підході, під’їзді та різноманітних діях, незважаючи на фізичні параметри, стан і ступінь мобільності користувача.